Najbliższe wydarzenia:

CAŁODOBOWE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE TYPU SOCJALIZACYJNEGO OPOKA I TĘCZA

Placówki działają od 2009 roku, w oparciu o przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Specjalizują się w opiece nad dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach rozwojowych. W każdej z Placówek jest 14 miejsc. Aktualnie nasz najmłodszy wychowanek ma 8 lat, a najstarszy 19.

 „Kiedy się cze­goś prag­nie, wte­dy cały wszechświat sprzy­sięga się, byśmy mog­li spełnić nasze marzenie” Paulo Coelho
„Kiedy się cze­goś prag­nie, wte­dy cały wszechświat sprzy­sięga się, byśmy mog­li spełnić nasze marzenie” Paulo Coelho

Aktualności

WIELKANOCNE ŻYCZENIA

28 marca 2018
Wszystkim: Gospodarzom Diakonii i Fundacji, Podopiecznym, Pracownikom, Współpracownikom i Przyjac ... » czytaj

TEN SZCZEGÓLNY DZIEŃ SIĘ BUDZI…

23 grudnia 2017
…Ten szczególny dzień się budzi, niosąc ciepło w każdą sień. To dobroci dzień dla ludzi, ... » czytaj

PREZENTACJA GOTOWA

5 lipca 2017
Z radością informujemy, że nasza praca konkursowa w tegorocznej edycji akcji Domy Pozytywnej Ener ... » czytaj
archiwum aktualności