Dążąc do rozwoju kompetencji osobistych wychowanków, pracownicy Placówek motywują podopiecznych do aktywnego angażowania się w realizację licznych projektów, wykorzystując ofertę proponowaną przez różne instytucje i organizacje z terenu Wrocławia. Udział wychowanków w różnorodnych zajęciach projektowych jest stałym elementem pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą.