Notice: Indirect modification of overloaded property WP_Post::$ancestors has no effect in /home/users/cekiron/public_html/diakonia_new/wp-content/themes/ecdie-tecza-opoka/page-child.php on line 29

Stowarzyszenie „Tratwa” to organizacją pozarządową, której działalność ma na celu wzmacnianie i aktywizację działalności organizacji socjalnych oraz ożywianie ich współpracy z administracją publiczną.

Stowarzyszenie „Tratwa” stale wspiera podopiecznych Placówek w zakresie rozwoju pasji, zainteresowań, emocjonalnego oraz przygotowania do usamodzielnienia.