Wszelkie działania zmierzające do przygotowania wychowanków do usamodzielnienia polegają na pracy całego zespołu pracowników, spójności podejmowanych działań oraz na indywidualizacji w podejściu do wychowanków. Odpowiednio zaplanowany i przeprowadzony proces przygotowania do usamodzielnienia to kolejny priorytet w pracy zespołu pracowników Placówek „Tęcza” i „Opoka”.

Specjalista ds. wspierania rodziny i pracy socjalnej przygotowuje starszych wychowanków obydwu Placówek do usamodzielnienia, organizując tematyczne spotkania indywidualne i grupowe. W ramach tych spotkań młodzież ma okazję poznać przepisy prawne dotyczące usamodzielnień, elementy systemu opieki zdrowotnej, prawa pracy i inne. Organizowane są wyjścia do Urzędu Miasta, banku i innych instytucji. Działania te prowadzone są w oparciu o szkolenie odbyte w Fundacji Robinson Crusoe w Warszawie.

Nasi podopieczni aktywnie i z pełnym zaangażowaniem uczestniczą również w projekcie realizowanym przez ww. Fundację.

Strona internetowa projekt: http://www.fundacjarobinson.org.pl/strona/programy-fundacji/wehikul-usamodzielnienia