Projekt został zainspirowany projektem RAP PEDAGOGIA Dobromira Makowskiego, którego utwór „Masz jedno życie, powtórki nie będzie” był mottem przewodnim i zarazem tytułem projektu. Celem było przygotowanie 37 osobowej grupy młodych ludzi do działań wolontariackich na rzecz innych i do poszukiwania własnej drogi w życiu. Do projektu zaangażowani zostali podopieczni Placówek „Tęcza” i „Opoka”, Świetlicy Klub Odkrywców oraz uczniowie Liceum Ogólnokształcącego Nr 12 we Wrocławiu, którzy wspólnie przeprowadzili trzy projekty wolontariackie w środowisku lokalnym.

Projekt realizowany był przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Rodzinom „Przystanek”. Dziękujemy!

Więcej o projekcie: http://przystanek.net.pl/?p=499

Projekt w mediach: http://przystanek.net.pl/demo/wp-content/uploads/2015/05/projekt-gazeta.pdf