Domy Pozytywnej Energii to autorska akcja Grupy TAURON skierowana do całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych (publicznych i niepublicznych), działających na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Podstawową ideą akcji jest poprawa warunków bytowych wychowanków domów dziecka. Dzieci biorące udział w akcji przygotowują prace konkursowe zgodne z tematem przewodnim bieżącej edycji konkursu. Laureaci akcji otrzymują nagrody pieniężne i tytuł „Dom Pozytywnej Energii”. Akcji towarzyszą imprezy dla dzieci z wieloma atrakcjami i upominkami.

Organizatorami Domów Pozytywnej Energii są: TAURON Polska Energia S.A., TAURON Dystrybucja S.A. i Fundacja TAURON.

W roku 2009, podopieczni Placówki „Tęcza” otrzymali nagrodę główną oraz tytuł „Domu Pozytywnej Energii”. W roku 2012, podopieczni Placówki „Opoka” otrzymali nagrodę specjalną w konkursie. Naszym darczyńcom: DZIĘKUJEMY!

Strona internetowa konkursu: http://domypozytywnejenergii.com.pl/#