Notice: Indirect modification of overloaded property WP_Post::$ancestors has no effect in /home/users/cekiron/public_html/diakonia_new/wp-content/themes/ecdie-tecza-opoka/page-child.php on line 29

Projekt opiera się na wymianie dzieci i młodzieży z dwóch świetlic: „Kuźni” z Ratowic oraz wrocławskiej „Klub Odkrywców”. W jego realizację zaangażowanych jest wiele osób i instytucji: między innymi Towarzystwo Przyjaciół Ratowic, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z Czernicy, Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra i Liceum Ogólnokształcące Nr 12 we Wrocławiu. Młodzi ludzie spotykają się raz w miesiącu (naprzemiennie we Wrocławiu i Ratowicach) na dwudniowych warsztatach. W lipcu pojechali na tygodniowy obóz wakacyjny do Bolesławowa. Wspólnie zgłębiają sztukę bycia i obycia z ludźmi, czyli dobrego wychowania.

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Rodzinom „Przystanek”. Dziękujemy!

Więcej o projekcie: http://przystanek.net.pl/?p=579