Placówki „Tęcza” i „Opoka” działają w Ewangelickim Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra. Centrum składa się z kilku jednostek organizacyjnych. Wychowankowie Placówek na co dzień spotykają podopiecznych innych jednostek: osoby w podeszłym wieku – pensjonariuszy DPS „Miłosierny Samarytanin”, uczniów szkół i wychowanków Niepublicznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego czy dzieci z Przedszkola „Wesołe Nutki”. W codziennej pracy wychowawczej daje to możliwość uczenia wychowanków uważności i szacunku. Wykorzystywane są też możliwości współpracy pomiędzy jednostkami Centrum: wychowankowie Placówek oraz NOSW spotykają się na zajęciach dodatkowych i imprezach, a w ramach realizowanego od roku szkolnego 2015/2016 projektu czytelniczego „Czytam, więc jestem”, wychowankowie m.in. uczestniczą w zajęciach „Czytamy Seniorom” w DPS i „Czytamy Maluchom” w Przedszkolu.